کمکهای نقدی و غیر نقدی خانه داوطلب برق منطقه ای اصفهان برای سیل زدگان

دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
خانه داوطلب برق منطقه ای اصفهان با جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی همکاران و ارسال آن به مناطق سیلزده در این امر خداپسندانه حضور فعال داشت.

فرمانده پایگاه بسیج شهدای برق منطقه ای اصفهان به عنوان ارشد منطقه دو کشور انتخاب شد

چهارشنبه 28 فروردین 1398
درجلسه فرماندهان پایگاه های بسیج شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق منطقه دو کشور فرمانده پایگاه بسیج شهدای شرکت برق منطقه ای اصفهان با حداکثر آراء...

ارسال مجدد کمک های شرکت برق منطقه ای اصفهان به سیل زدگان استان خوزستان

یک شنبه 25 فروردین 1398
درپی ارسال کمک های شرکت برق منطقه ای اصفهان به سیل زدگان استان خوزستان 2 دستگاه لودر و ...

کمک های اهدایی شرکت برق منطقه ای اصفهان به سیل زدگان استان خوزستان

شنبه 24 فروردین 1398
کارکنان شرکت برق منطقه ای اصفهان در یک اقدام خدا پسندانه مقادیری کمکهای نقدی و غیر نقدی به هموطنان...

کابل های فرمان و تغذیه قدیمی موجود در انبار برق منطقه ای اصفهان بهینه سازی شد

چهارشنبه 21 فروردین 1398
با هزینه ای معادل1میلیارد و 880 میلیون ریال و ارزش افزوده ای معادل 8 میلیارد ریال کابل های قدیمی فرمان و تغذیه بدون آرمور موجود در انبار برق منطقه ای اصفهان بهینه سازی گردید.

امریه سربازی

یک شنبه 18 فروردین 1398

گزارش تخلفات

شنبه 17 فروردین 1398
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms