مناقصه هاي عمومي يک مرحله اي 960/1007 و 960/1008
  یک شنبه 16 مهر 1396       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 944 بار
موضوع مناقصه:خريد و نصب قله گارد و سيم گارد بر روي خطوط 63 کيلوولت...

آگهي مناقصه هاي عمومي يک مرحله­ اي 960/1007 و 960/1008

(شماره هاي 200961188000028  و  200961188000029  در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه‏ اي اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمين

شرکت در مناقصه (ريال)

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

960/1007

خريد و نصب قله گارد و سيم گارد بر روي خطوط 63 کيلوولت فرادنبه -  مبارکه و داران -  سد زاينده رود

400.000.000 ريال

 • دارا بودن گواهی صلاحيت پيمانکاری EPC معتبر در زمينه انتقال نيرو يا گواهی صلاحيت پيمانکاری معتبر با حداقل رتبه 5 نيرو از سازمان مديريت و برنامه ­ريزي کشور

960/1008

تأمين 18 دستگاه کليد بانک خازني 20 کيلوولت

230.000.000 ريال

 • دارا بودن تايپ تست­های مربوط به کليدهای بانک خازني از آزمايشگاه­هاي معتبر اروپايي يا آمريکايي براي تجهيزات موضوع مناقصه
 

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد, بحساب سيبا 2175090204008 با مبالغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه­اي اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان ­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 09:00 صبح روز يک­شنبه مورخ 96/07/16 تا ساعت 16:00 عصر روز چهارشنبه مورخ 96/07/26

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه :  نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 09:00 صبح روز ­شنبه مورخ 96/08/13  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نيز تا ساعت 09:00 صبح روز يکشنبه مورخ 96/08/14 به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1396/08/15- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مناقصه:

 • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 


خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

 • کل: 2038947
 • امروز: 5293
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن:9-36244002-031 شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی:8173751387
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms