مزایده عمومي 960/9004 (شماره 100961188000003 در سامانه ستاد)
 دوشنبه 23 بهمن 1396       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 1755 بار
موضوع مزايده: فروش يک دستگاه ديزل ژنراتور MVM دوازده سيلندر و دو دستگاه ديزل ژنراتور MVM شش سيلندر(بهمراه متعلقات مربوطه)

آگهي مزایده­ عمومي 960/9004 (شماره 100961188000003  در سامانه ستاد)

شركت مزايده گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

موضوع مزايده: فروش يک دستگاه ديزل ژنراتور MVM دوازده سيلندر و دو دستگاه ديزل ژنراتور MVM شش سيلندر(بهمراه متعلقات مربوطه)

نحوه دريافت و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت و تحويل اسناد مزايده تا اعلام برنده و تحويل اجناس، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي (توكن): مركز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 –  تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 96/11/23 تا ساعت 16:00 عصر روز ­شنبه مورخ 96/12/05

نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه بانكي يا فيش واريز وجه معادل 350.000.000 ريال؛ بحساب سيبا 2175090204008 به نام شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

بازديد از ديزل­های موضوع مزايده­؛ پس از تهيه اسناد و صرفا در تاريخ­های 96/12/08 و 96/12/13 و با حرکت از شرکت برق منطقه­ای اصفهان(رأس ساعت 08:00 صبح تاريخ­های مذکور) به شرکت توزيع نيروی برق شهرستان لردگان امكان­پذير خواهد بود.

مهلت و محل ارائه پيشنهادات الکترونيکي و فيزيکي: مزايده­گران بايستي حداکثر تا ساعت 09:00 صبح شنبه مورخ 96/12/19 نسبت به ثبت پيشنهادات در سامانه تدارکات الکترونيک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فيزيکي  پيشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل نمايند.

زمان و محل بازگشايي پاكات مزایده: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ  1396/12/21- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مزايده :

 • بازديد از دیزل­های موضوع مزايده الزامي مي­باشد.
 • ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.
 • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط و مخدوش و سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

 • کل: 2350703
 • امروز: 870
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms