مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 970/1005
 دوشنبه 29 بهمن 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 1220 بار

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله­ اي شماره  970/1005

(شماره 200971188000115  در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

970/1005

خرید 540 زنجیره مقره سیلیکونی 400 کیلوولت (220 زنجیره مقره آویزی و 320 زنجیره مقره کششی) به­ همراه کرونا رینگ مربوط به خط زنده ­رود شرکت برق منطقه­ ای اصفهان

780.000.000 ریال

فروشنده می­بایست:

  1. تولید کننده داخلی تجهیزات موضوع مناقصه باشد.
  2. دارای گواهی تایپ تست از آزمایشگاه­های مرجع و مورد تأیید پژوهشگاه نیرو برای تجهیزات موضوع مناقصه باشد.
  3. دارای گواهی مطابقت با استاندارد تولید از شرکت توانیر برای تجهیزات موضوع مناقصه باشد.
 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا 330100004101101430230298IR نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق­ الذکر در وجه شرکت برق منطقه ­ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امكان­ پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس «سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36270820-031)

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/30  تا ساعت 10:00 صبح روز پنج­شنبه مورخ 97/12/09

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه:  نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 10:00 صبح روز یک­شنبه مورخ 97/12/19  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه ­شنبه مورخ 1397/12/21- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مناقصه:

  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms