تمديد مناقصه عمومي يک مرحله اي شماره 970/1007
 شنبه 25 اسفند 1397       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 1277 بار

تمديد مناقصه­ عمومي يک مرحله­اي شماره  970/1007

(2097001188000120 در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

970/1007

تهیه و حمل مصالح و انجام عملیات ساختمانی و تکمیلی پروژه پست 63/20 کیلوولت سفید دشت

400.000.000 ریال

دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با حداقل رتبه 5 ابنیه

 

 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره  شبا 330100004101101430230298IR نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ­ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس "سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)" جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1398/01/10

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه:  نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1398/01/24 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ  1398/01/27- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

 

شرايط مناقصه:

  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

خبرنگار: رضا عارضی


مطلب مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms