آگهي مناقصه عمومي 980/1002 (شماره ۲۰۹۸۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۱۰ در سامانه ستاد)
  چهارشنبه 8 خرداد 1398       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 837 بار

آگهي مناقصه عمومي 980/1002  (شماره  ۲۰۹۸۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۱۰ در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گذار:شرکت برق منطقه ‏اي اصفهان

شماره

موضوع

مبلغ تضمين

شرکت در مناقصه (ريال)

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

980/1002

(مناقصه عمومي)

تأمين مصالح مورد نياز و عمليات ساختماني و مقاوم­سازي پست در حال بهره­برداري 63 کيلوولت لردگان

354.000.000

دارا بودن گواهي­نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با حداقل رتبه 5 ابنيه به همراه حداقل رتبه 5 تأسيسات يا نيرو، از سازمان برنامه و بودجه

 
  •  

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره شبا 330100004101101430230298 IR نزد بانک مرکزي به نام شرکت برق منطقه ­اي اصفهان

 

نحوه دريافت اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس «سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36270820-031)

 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08 لغايت ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22

 

جلسه توجيهي و بازديد: حضور نمايندگان مجاز شركت ها (همراه با معرفي نامه) در جلسه توجيهي و بازديد كه در روز شنبه مورخ 1398/03/25 ساعت 10 صبح در پست 63 کیلوولت لردگان به آدرس: 4 (چهار) کیلومتری شهر لردگان، ابتدای جاده ایذه-لردگان، تشكيل مي گردد، الزامي بوده و عدم حضور بمنزله قبول کليه شرايط حاکم بر مناقصه خواهد بود.

 

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه عمومي بايستي حداكثـر تا ساعت 10 صبح روز ­شنبه مورخ 1398/04/01 در "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل گردد.

 

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/04/04 -  سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.


خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms