مناقصه عمومي 980/1003 و تجدید فراخوان ارزيابي کيفي شماره 980/6001
 شنبه 18 خرداد 1398       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 733 بار

آگهي مناقصه عمومي 980/1003(شماره  2098001188000012 در سامانه ستاد)

و تجدید فراخوان ارزيابي کيفي شماره 980/6001(شماره  2098001188000013 در سامانه ستاد)

شركت مناقصه گذار:شرکت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرح

موضوع

مبلغ تضمين

شرکت در مناقصه (ريال)

شرط ورود

مناقصه 980/1003

تأمين استاب و احداث فونداسيون پايه­ هاي قطعه اول خط دو مداره 230 کيلوولت شهرضا - سميرم

2.475.000.000

دارا بودن گواهي­نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر، با حداقل رتبه 4 نيرو از سازمان برنامه و بودجه كشور

فراخوان 980/6001

ارزيابي توان انجام خدمات حفاظتي، مراقبتي (نگهباني) و حراست از ايستگاه­ها و اماکن تحت پوشش شرکت برق منطقه ­اي اصفهان

---------------

دارا بودن مجوز فعاليت در امور خدمات حفاظتي و مراقبتي تحت نظارت پليس پيشگيري ناجا (مركز انتظام)

 

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره شبا 330100004101101430230298 IR نزد بانک مرکزي به نام شرکت برق منطقه ­اي اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد: كليه مراحل برگزاري فراخوان و مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس «سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي(توكن): مركز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 – تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36270820-031)

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز شنبه مورخ 1398/03/18 لغايت ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1398/03/27

جلسه توجيهي و بازديد مربوط به مناقصه 980/1003: حضور نمايندگان مجاز شركت ها (همراه با معرفي نامه) در جلسه توجيهي و بازديد كه در روز دوشنبه مورخ 1398/04/03 ساعت 9:00 صبح در پست 230 کیلوولت شهرضا به آدرس: شهرضا، ابتدای جاده کمربندی، تشكيل مي گردد، الزامي بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحويل پاكات:  نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات؛ بايستي حداكثـر تا ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/10 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نيز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه 980/1003: ساعت 10:00 صبح روز سه­شنبه مورخ  1398/04/11- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مناقصه و فراخوان: 

  1. ساير شرايط و اطلاعات مربوط به مناقصه و فراخوان‏ ارزيابي کيفي در اسناد مناقصه و پرسش‏نامه فراخوان موجود مي‏باشد.
  2. به پيشنهادهايي كه فاقد تضمين يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  3. پس از بررسي اسناد و مدارك واصله فراخوان ارزيابي کيفي، در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت‏هاي واجد شرايط براي دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
  4. شركت برق منطقه‏ اي اصفهان مي­تواند تا دو سال آينده از نتايج فراخوان‏ جهت اجراي پروژه­هاي مشابه استفاده نمايد.

خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms