تجدید مزایده عمومي 980/9001 (شماره 2098001188000002 در سامانه ستاد)
 سه شنبه 11 تیر 1398       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 862 بار

آگهي تجدید مزایده­ عمومي 980/9001 (شماره 2098001188000002  در سامانه ستاد)

   شركت مزايده گزار: شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

موضوع مزايده: فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 236/20 متر مربع واقع در خیابان طالقانی ابتدای خیابان رحیم خان (کوچه دکتر رسولی، بن بست نشاط)

قیمت پایه (قیمت کارشناسی): 14.000.000.000 (چهارده میلیارد) ریال

نحوه دريافت و تحويل اسناد مزايده: كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت و تحويل اسناد مزايده تا اعلام برنده و تحويل اجناس، با مراجعه به «سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)» به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (اطلاعات تماس «سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)» جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي (توكن): مركز تماس: 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021، تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36277687-031)

مهلت دريافت اسناد مزايده: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/04/15 تا ساعت 16:00 عصر روز پنج­شنبه مورخ 98/04/27

نوع و مبلغ تضمين شركت در مزايده: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه معادل 1.000.000.000 ريال؛ بحساب بانک مرکزی بشماره 330100004101101430230298IR به نام شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

بازديد از زمین موضوع مزايده­؛ پس از تهيه اسناد و صرفاً در روز یکشنبه مورخ­ 98/04/30 و با حرکت از شرکت برق منطقه­ ای اصفهان (رأس ساعت 09:00 صبح) امكان­ پذير خواهد بود.

مهلت و محل ارائه پيشنهادات الکترونيکي و فيزيکي: مزايده­ گران بايستي حداکثر تا ساعت 10:00 صبح شنبه مورخ 98/05/05 نسبت به ثبت پيشنهادات در سامانه تدارکات الکترونيک دولت(ستاد) اقدام و نسخه فيزيکي پيشنهادات را در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه ‏اي اصفهان تحويل نمايند.

زمان و محل بازگشايي پاكات مزایده: ساعت 10:00صبح روز سه ­شنبه مورخ  98/05/08- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه ‏اي اصفهان

شرايط مزايده :

  • بازديد از زمین موضوع مزايده الزامي مي­باشد.
  • ساير شرايط و اطلاعات مربوطه در اسناد مزايده درج گرديده است.
  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده­ هاي كمتر از ميزان مقرر، چك و نظاير آن و پيشنهادهائي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

خبرنگار: رضا عارضی


مطلب مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms