آگهي مناقصه عمومي يک مرحله¬اي به شماره 980/1006
  یک شنبه 17 شهریور 1398       گروه : آگهی مناقصه و مزایده       تعداد بازدید : 355 بار

آگهي مناقصه عمومي يک مرحله­اي به شماره  1006/980

(شماره­های 2098001188000026 و 2098001188000027 در سامانه ستاد)

 

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه‏اي اصفهان

موضوع مناقصه: تهيه و حمل مصالح و انجام عمليات­ساختمانی مربوط به توسعه 15 بی 63 کيلوولت در منطقه­کاشان در دو گروه (پست­های محتشم­کاشانی، راوندکاشان، کاشان1 و فجرگالوانيزه)

شماره مناقصه

گروه

شماره در سامانه ستاد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شرايط و  الزامات ورود به مناقصه

1006/980

گروه 1

(پست­های راوند کاشان و محتشم کاشانی)

2098001188000026

420.000.000

دارا بودن گواهی­نامه صلاحیت پیمانکاری معتبر، با حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور

گروه 2

(پست­های فجر گالوانیزه و کاشان 1)

2098001188000027

446.000.000

 

تضامين شرکت در مناقصه: به صورت ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه به شماره  شبا 330100004101101430230298IR  نزد بانک مرکزی در وجه شرکت برق منطقه­ای اصفهان مطابق مبالغ درج شده در جدول فوق و بصورت مجزا

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran.ir امكان­پذير خواهد بود. (تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي كاري با شماره 36270820-031)

نظر به عدم امکان ايجاد يک مناقصه با چند گروه در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد)، به استحضار مي­رساند براي هر يک از گروه­های اين مناقصه، يک مناقصه با شماره مجزا در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به شرح جدول فوق، ايجاد گرديده است. لذا مناقصه­گر مکلف به دريافت اسناد از تمامي مناقصه­هاي ايجاد شده در سامانه مذکور مي­باشد. در غير اين صورت کليه عواقب آن  برعهده آن­شرکت خواهد بود.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 صبح روز يک­شنبه مورخ 10/06/1398 تا پايان ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 21/06/1398

جلسه­توجيهی و بازديد از محل: حضور نمايندگان مجاز شرکتها (همراه بامعرفي­نامه) درجلسه توجيهی و بازديد که در روز دوشنبه مورخ  25/ 06/1398 ساعت 8:00 صبح در محل پست فجرگالوانيزه به آدرس: کاشان، کيلومتر14 جاده قديم (کاشان-اردستان)، تشکيل می­گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه: نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 01/07/1398 در سامانه تداركات  الكترونيكي دولت(ستاد) بارگذاري و نسخه فيزيکي آن نيز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ بالا، دبيرخانه شركت برق منطقه‏اي اصفهان تحويل گردد.

زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه­شنبه مورخ  02/07/1398- سالن كميسيون معاملات ساختمان معاونت مالي و پشتيباني شركت برق منطقه‏اي اصفهان

شرايط مناقصه:

  • به پيشنهادهائي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
  • ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا " مي‏توانيد اين آگهي را در سايت‏هاي اينترنتي مشاهده کنيد

 

http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir                 www.setadiran.ir­

روابط عمومي شركت برق منطقه‏اي اصفهان


خبرنگار: رضا عارضی


اخبار مرتبط :
اخبار مرتبطی یافت نشد

© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms