فرم‌هاي ارتباط با پيمانكار معاونت بهره برداری
 
فرم بازديد ايمني ازگروههاي تعميراتي
فرم بازديد ايمني ازگروههاي تعميراتي
  form-bazdid-imeni-az-tamirat (دریافت فایل)
form-bazdid-imeni-az-tamirat.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 314.97 KB تعداد دریافت : 4493 بار 
گزارش ايمني از پروژه هاي اجرايي
گزارش ايمني از پروژه هاي اجرايي
  gozaresh-imeni (دریافت فایل)
gozaresh-imeni.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 178.27 KB تعداد دریافت : 5574 بار 
صورتجلسه ایمنی پیمانکاران
صورتجلسه ایمنی پیمانکاران
  soratjalase-imeni-peymankar (دریافت فایل)
soratjalase-imeni-peymankar.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 208.40 KB تعداد دریافت : 4463 بار 
صورتجلسه تحويل کارگاه به پيمانکار
صورتجلسه تحويل کارگاه به پيمانکار
  soratjalase-tahvil-kargah (دریافت فایل)
soratjalase-tahvil-kargah.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 44.26 KB تعداد دریافت : 4162 بار 
  • کل: 2290853
  • امروز: 993
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms