فرم‌هاي ارتباط با پيمانكار معاونت طرح و توسعه
 
صورتجلسه تحويل كالاي اماني به انبار
  FM5107 (دریافت فایل)
FM5107.docx  فرمت : .docx  اندازه : 82.33 KB تعداد دریافت : 369 بار 
فرم تحويل دايم قراردادهاي پيمانكاران
  FM5101 (دریافت فایل)
FM5101.docx  فرمت : .docx  اندازه : 45.42 KB تعداد دریافت : 361 بار 
فرم تحويل دائم قراردادهاي تأمين كنندگان تجهيزات
  FM5102(1) (دریافت فایل)
FM5102(1).DOCX  فرمت : .DOCX  اندازه : 40.23 KB تعداد دریافت : 355 بار 
فرم تحويل قراردادهاي خدمات مهندسي مشاوران
  FM5103 (دریافت فایل)
FM5103.docx  فرمت : .docx  اندازه : 39.86 KB تعداد دریافت : 336 بار 
فرم تحويل قراردادهاي نظارت كارگاهي
  FM5104 (دریافت فایل)
FM5104.docx  فرمت : .docx  اندازه : 39.78 KB تعداد دریافت : 370 بار 
فرم تحويل موقت قراردادهاي پيمانكاری
  FM5105 (دریافت فایل)
FM5105.docx  فرمت : .docx  اندازه : 44.33 KB تعداد دریافت : 391 بار 
فرم تحويل موقت قراردادهاي تأمين تجهيزات
  FM5106 (دریافت فایل)
FM5106.docx  فرمت : .docx  اندازه : 43.85 KB تعداد دریافت : 343 بار 
فهرست لوازم مصرفی پروژه
  FM5107 (دریافت فایل)
FM5107.xlsx  فرمت : .xlsx  اندازه : 11.62 KB تعداد دریافت : 134 بار 
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms