چارت سازمانی - فرمت متنی

مدیر عامل

 • دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
 • دفتر حراست و امور محرمانه
 • دفتر هیات مدیره و مدیر عامل و حسابرسی داخلی
 • دفتر روابط عمومی
 • جایگاه شهیدان انقلاب اسلامی
 • معاونت طرح و توسعه
  • دفتر مهندسی طرح ها
  • مجریان طرح ها
 • معاونت مالی و پشتیبانی
  • امور مالی و ذیحسابی
  • امور تدارکات و قراردادها
  • اداره نظارت بر خدمات
 • معاونت منابع انسانی
  • دفتر سازمان دهی و بهبود روش ها
  • دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری
  • دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزشی
  • امور کارکنان و رفاه
 • معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
  • دفتر برنامه ریزی و برآورد بار
  • دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
  • دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
  • دفتر خدمات مشترکین، مدیریت مصرف و وصول درآمد
  • دفتر بودجه
 • معاونت بهره برداری
  • دفتر فنی انتقال
  • امور دیسپاچینگ و مخابرات
  • امور انتقال نیرو اصفهان
  • امور انتقال نیرو کاشان
  • امور انتقال نیرو چهارمحال و بختیاری
  • دفتر فنی نظارت بر تولید
  • دفتر بازار برق
  • امور مالی و پشتیبانی

 

تاریخ بروزرسانی: 1395/08/26
 • کل: 2208943
 • امروز: 6000
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی:8173751387
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms