کمیته GIS

کميته GIS زير نظر معاونت برنامه ريزي و تحقيقات با هدف پايه گذاري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي استاني و شهري در شرکت برق منطقه اي اصفهان مشغول به فعاليت است. اين کميته به دنبال هماهنگ سازي دستگاه هاي مختلف شرکت در زمينه GIS و ايجاد زيرساخت مناسب فني پايگاه داده مکاني مي باشد.

کمیته
تاریخ بروزرسانی: 1394/02/29
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms