کمیته GIS

کميته GIS زير نظر معاونت برنامه ريزي و تحقيقات با هدف پايه گذاري سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي استاني و شهري در شرکت برق منطقه اي اصفهان مشغول به فعاليت است. اين کميته به دنبال هماهنگ سازي دستگاه هاي مختلف شرکت در زمينه GIS و ايجاد زيرساخت مناسب فني پايگاه داده مکاني مي باشد.

کمیته
تاریخ بروزرسانی: 1394/02/29
  • کل: 2291022
  • امروز: 1162
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms