پروژه ها ی GIS از سال 1380 تا سال 1393

پروژه ها ی  GIS از سال 1380 تا سال 1393 :

 1. خريد نرم افزار Smallword   از  شرکت ژئوبايت در سال 1380

 2. تهيه مشخصات فنی و شناسنامه ای ايستگاههای انتقال و فوق توزيع توسط شرکت اختر برق در سال 1382   

 3. جمع آوری و تکميل اطلاعات مربوط به خطوط نيرو  توسط شرکت دانشمند در سال 1383

 4. پشتيبانی و توسعه نرم افزار توسط شرکت ژئوتک در سال 1384

 5. خريد نقشه های پايه 1/25000 از سازمان نقشه برداری اصفهان در طی چند مرحله

 6. خريد نقشه های ماهواره ای در سال 1385

 7. خريد نقشه های پايه 1/2000 از شهرداری اصفهان در سال 1385

 8. تکميل و بروزرسانی اطلاعات GIS خطوط و اِستگاههای انتفال و فوق توزيع توسط شرکت دانشمند در سال 1385

 9. پشتيبانی و توسعه نرم افزار GIS توسط شرکت ژئوتک در سال 1386

10. بروزرسانی اطلاعات GIS توسط شرکت جهان پيمايش در سال 1388

11. پشتيبانی و توسعه نرم افزار GIS توسط شرکت ژئوتک در سال 1388

12. نظارت بر پروژه بروزرسانی اطلاعات GIS توسط شرکت ژئوتک در سال 1389

13. پشتيبانی و توسعه نرم افزار GIS توسط شرکت بهينه رسام پارس در سال 1390

14. مشاوره پياده سازی و عملياتی نمودن سيستم GIS توسط دانشگاه اصفهان در سال 1391

15. مشاوره پياده سازی و عملياتی نمودن سيستم GIS توسط شرکت نقشه نگار آريا در سال 1392

16. مشاوره پياده سازی و عملياتی نمودن سيستم GIS توسط شرکت نقشه نگار آريا در سال 1393

17. انجام خدمات پیاده‌سازی استقرار و پشتیبانی نرم افزار GIS توسط شرکت بهینه رسام پارس در سال 1394

18. مشاوره فنی و پشتیبانی سیستم‌های اطلاعات مکانی توسط دانشگاه اصفهان در سال 1394

19. جمع آوری ، پالايش و تغذیه اطلاعات و ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات پروژه های احداث و توسعه در پایگاه داده GIS توسط خانم مهندس اصفي 1395

20. جمع آوری ، پالايش و تغذیه اطلاعات و ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات پروژه های بهينه سازي و تعميرات در پایگاه داده GIS توسط خانم مهندس بحريني 1395

 

    پروژه های در دست اقدام ( سال 96)

  1. تکمیل نواقص اطلاعات توصیفی تأسیسات و تجهیزات ایستگاههای فوق توزیع و انتقال در قالب جداول منطبق با استاندارد نسخه 3 توانیر  توسط شركت مشانير (1396)
  2. برداشت و  تکمیل  اطلاعات مکانی و توصیفی برخي تأسیسات و تجهیزات  ایستگاههای فوق توزیع و انتقال در قالب جداول منطبق با استاندارد نسخه 3 توانیر توسط شركت نيرو بهينه فردا (1396)
  3. نظارت بر قرارداد تكميل نواقص اطلاعات و ورود اطلاعات دريافتي از شركت مشانير در پايگاه داده GIS  توسط خانم مهندس بحريني (1396)
  4. نظارت بر قرارداد برداشت اطلاعات و ورود اطلاعات دريافتي از شركت نيرو بهينه  در پايگاه داده GIS   و انجام برخي خدمات فرهنگ سازي GIS  توسط خانم مهندس اصفي  (1396)
تاریخ بروزرسانی: 1396/03/07
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms