معرفی بازرسین
بازرسین شرکت برق منطقه ای اصفهان
 
نام ونام خانوادگی :   حسین رضاپور
عنوان :   بازرس ماده ( 91 ) قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره تلفن مستقیم :    36277522 031
شماره تلفن همراه  :   09132017532
ایمیل  :  h-Rezapour@ erec.co.ir
صندوق سلامت اداری :  درب ورودی شرکت
تاریخ بروزرسانی: 1396/12/23
  • کل: 2290882
  • امروز: 1022
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms