• info@erec.co.ir
  • +98 031 36244002-9
راهنمای سرمایه گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر

راهنمای سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر

  • بر طبق دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده (موّلدهای مقیاس کوچک)، حداکثر توان مجاز جهت اتصال به شبکه تحت مدیریت شرکت‌های برق منطقه­ای 7 تا 25 مگاوات می باشد. تقاضاهای زير 7 مگاوات بايد به شرکتهای توزيع ارسال گردند.

 

  • پس از بررسی زيرمنوی "ساختگاه­ نيروگاه­های توليد پراکنده" و انتخاب ساختگاه مورد نظر، درخواست احداث نيروگاه به شرکت برق منطقه ای اصفهان ارسال شود.

 

  • افراد حقیقی:درخواست فرد متقاضی همراه با تصویر شناسنامه و کارت ملی به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود و یا به شماره 03136244022 فاکس گردد.

 

  • افراد حقوقی:

    - درخواست احداث نيروگاه، باید خطاب به مجری طرح نیروگاههای پراکنده تهيه گردد و شامل مگاوات درخواستی و مختصات چهار گوشه زمین مورد نظر باشد. درخواست باید به صورت تایپ شده و روی سربرگ شرکت با تلفن، شماره فاکس، آدرس و ايميل معتبر ارائه گردد.

    - به همراه درخواست باید اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات، فرم مشخصات عمومی شرکت (دانلود)، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره شرکتهای متقاضی، به دبیرخانه شرکت تحویل داده شود یا به شماره 03136244022 فاکس گردد.

  • کليه مکاتبات به شماره فاکس دبيرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان، 36244022 ارسال گردد.

 

تاریخ بروزرسانی:1396/11/03
آمار بازدیدکنندگان   کل: 1648372     امروز: 5227