آمار نيروي انساني

تعداد كاركنان شركت برق منطقه اي اصفهان در پايان سال 1397


شرح

شركت برق منطقه اي اصفهان

تعدادکل

734

نوع جنسيت

مرد

658

زن

76

جمع
734

نوع استخدام

رسمي وحکمی

167

قراردادي

226

جمع
393

وضعيت تاهل

مجرد

60

متاهل

674

جمع
734

وضعيت تحصيلي

زير ديپلم

45

ديپلم

79

فوق ديپلم

92

ليسانس

371

بالاترازليسانس

147

جمع
734

بخش مشاغل

10000

5

20000

32

30000

85

40000

219

70000

10

80000

42

قرارداد معين

341

جمع
734
سن

زير 30 سال

58

31-40

392

41-50

221

51-60

62

بيش از 60 سال

1

جمع
734

سابقه كار

تا 5 سال

114

6 تا 10 سال

176

11 تا 15 سال

167

16 تا 20 سال

120

21 تا 25 سال

63

26 تا 30 سال

80

بالاي 30 سال

14

جمع
734

 

تاریخ بروزرسانی: 1398/05/05
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms