اعضای کمیته

اعضاء دبيرخانه همايش

 
رديف نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلی نحوه همكاري
1 حسين همدانيان فوق ليسانس مديريت رئيس
2 حسينعلي اكبري فوق ليسانس مدیریت اجرایی دبير
3 محمد رضا اسدي ليسانس برق عضو
4 محمود جعفري ليسانس برق عضو
5 بهزاد حبيبي فوق ليسانس مهندسی صنايع عضو
6 حسین رضاپور فوق لیسانس سنجش و اندازه گیری عضو
تاریخ بروزرسانی: 1396/07/11
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms