اعضای کمیته

اعضاء دبيرخانه همايش

 
رديف نام و نام خانوادگي مدرک تحصيلی نحوه همكاري
1 حسين همدانيان فوق ليسانس مديريت رئيس
2 حسينعلي اكبري فوق ليسانس مدیریت اجرایی دبير
3 محمد رضا اسدي ليسانس برق عضو
4 محمود جعفري ليسانس برق عضو
5 بهزاد حبيبي فوق ليسانس مهندسی صنايع عضو
6 حسین رضاپور فوق لیسانس سنجش و اندازه گیری عضو
تاریخ بروزرسانی: 1396/07/11
  • کل: 2255637
  • امروز: 5997
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms