عطاالملک دهش پدر برق اصفهان - دهه 1330

تعداد رای :   9
مجید رحمانی 1347 - 1354

تعداد رای :   2
پرویز فرتاش 1355 - 1356

تعداد رای :   3
مصطفی حامد 1357 - 1358

تعداد رای :   2
منصور شهیدی 1360 - 1374

تعداد رای :   3
هوشنگ فلاحتیان 1385 - 1392

تعداد رای :   5
نصرت الله روحانی 1344 - 1347

تعداد رای :   9
تقی صفوی 1354 - 1355

تعداد رای :   1
اکبر نیلچیان 1356 - 1357

تعداد رای :   2
محمود تاجمیر ریاحی 1358 - 1360

تعداد رای :   1
کریم مومنی 1374 - 1385

تعداد رای :   2
رسول موسی رضایی از سال 1392

تعداد رای :   3
  • کل: 2290909
  • امروز: 1049
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms