عطاالملک دهش پدر برق اصفهان - دهه 1330

تعداد رای :   10
مجید رحمانی 1347 - 1354

تعداد رای :   2
پرویز فرتاش 1355 - 1356

تعداد رای :   3
مصطفی حامد 1357 - 1358

تعداد رای :   2
منصور شهیدی 1360 - 1374

تعداد رای :   3
هوشنگ فلاحتیان 1385 - 1392

تعداد رای :   5
نصرت الله روحانی 1344 - 1347

تعداد رای :   9
تقی صفوی 1354 - 1355

تعداد رای :   1
اکبر نیلچیان 1356 - 1357

تعداد رای :   2
محمود تاجمیر ریاحی 1358 - 1360

تعداد رای :   1
کریم مومنی 1374 - 1385

تعداد رای :   3
رسول موسی رضایی از سال 1392

تعداد رای :   5
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms