قوانین و مقررات
 
تصویب نامه حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1394
  tasvibnameh (دریافت فایل)
tasvibnameh.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 60.76 KB تعداد دریافت : 182 بار 
  • کل: 2290979
  • امروز: 1119
  • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
  • تلفن : 9-36244002-031
  • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
  • دورنگار: 36244022-031
  • کد پستی:8173751387
  • صندوق پستی:81465-948
  • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
  • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms