ساختگاه‌هاي مولدهای مقياس كوچك صنعت برق اصفهان

 ساختگاه‌هاي مولدهای مقياس كوچك صنعت برق اصفهان 

                                                                          تاریخ بروز رسانی : 18 اسفند 1397

ردیف نام ایستگاه آدرس مجموع ظرفیت موجود (MW) شرکت/واحد جلب مشارکت
1 ابزاران جاده اصفهان-تهران بعد از نيروگاه شهيد منتظري-پست 63 ابزاران 5 شرکت توزیع برق استان اصفهان
2 اجلاس سران (شهید کشوری) بعد از پست 230 آبشار-محوطه مركز همايشهاي بين المللي اصفهان-پست 63 اجلاس سران 6 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
3 ارغوانیه خوراسگان-بلوار ارغوانيه-روبروي دانشگاه آزاد خوراسگان-پست 63 ارغوانيه 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
4 اشترجان جاده ذوب آهن -منطقه صنعتي اشترجان-پست 63 اشترجان 8 شرکت برق منطقه ای اصفهان
5 امیر کبیر خيابان امام خميني-شهرك كارگاهي اميبركبير-پست 63 اميركبير 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
6 آران و بیدگل آران و بيدگل-بلوار دانشگاه-پست آران و بيدگل 2 شرکت توزیع برق استان اصفهان
7 باما جاده ابريشم-پيربكران-روستاي آب نيل -امتداد كانال زه كش-سمت چپ-پست باما 6 شرکت توزیع برق استان اصفهان
8 بعثت (یونارت) چهار راه عاشق اصفهاني نزديك جاده دولت آباد-پست 63 بعثت 8 شرکت برق منطقه ای اصفهان
9 بهارستان كيلومتر 15 جاده شيراز-كيلومتر6جاده قلعه شور-پست 63 بهارستان 12 شرکت برق منطقه ای اصفهان
10 جاده تهران جاده تهران-نبش خيابان پالايشگاه-پست 63 جاده تهران 1 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
11 جاده نایین 2 اتوبان فرودگاه شهيد بهشتي-بالاي شهرك صنعتي جي-پست جاده نائين 2 6 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
12 جانبازان (فرح‌آباد) سه راه سيمين-خيابان سواركاران-پست 63 فرح آباد 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
13 جنوب خيابان هزارجريب-خيابان ملاصدرا-پست 63 جنوب 6 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
14 حافظ اصفهان - خيابان حافظ-پست حافظ 6 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
15 داران 63 جاده چادگان-پست 63 داران 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
16 دانشگاه صنعتی فلكه دانشگاه صنعتي-داخل دانشگاه صنعتي-پست 63 دانشگاه صنعتي 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
17 دانشگاه کاشان (علم و صنعت) کاشان- جاده راوند- دانشگاه کاشان 4 شرکت توزیع برق استان اصفهان
18 دیزلخانه درچه - نیروگاه اسلام آباد 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
19 رهنان خيابان امام خميني-بلوار امام رضا-بلوار 45 متري جديدالاحداث-پست 63 رهنان 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
20 زرین شهر جاده زرين شهر-شهركرد-جنب رستوران فيل سفيد-پست 63 زرين شهر 6 شرکت توزیع برق استان اصفهان
21 زیار زيار-روستاي زيار-پست 63 زيار 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
22 سامان جاده سامان-شهركرد-كيلومتر 5 سامان-روبروي هواشناسي سامان-پست 63 سامان 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
23 سفید دشت جاده شهركرد-بروجن-شهرك صنعتي سفيد دشت-پست سفيددشت 5.5 شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری
24 سمیرم 63 سميرم فلكه قائم آل محمد - جاده ياسوج - كيلومتر 3-پست 63 سميرم 5 شرکت توزیع برق استان اصفهان
25 سیار دشتک نرسيده به دشتك-سمت راست جاده-دامنه كوه-پست دشتك 2 شرکت توزیع برق استان اصفهان
26 سیار سگزی جاده اصفهان نائین شهرک صنعتی سگزی 3 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
27 سیتی سنتر اصفهان-اتوبان شهيد دستجردي،روبروي سپاهان شهر-سيتي سنتر 5 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
28 سیمان اصفهان عمومی شهر ابريشم-يزدآباد-جنب كارخانه سيمان اصفهان 6 شرکت توزیع برق استان اصفهان
29 شاهین شهر شاهين شهر-خيابان طالقاني-بالاتر از سايت-جنب فروشگاه-پست 63 شاهين شهر 10 شرکت برق منطقه ای اصفهان
30 شهرضا (حکیم الهی) - 6 شرکت توزیع برق استان اصفهان
31 شهرک صنعتی فولاد (لنجان) جاده اصفهان-شهركرد بعد از ذوب آهن-شهرك صنعتي فولاد-پست شهرك فولاد 5 شرکت توزیع برق استان اصفهان
32 شهرکرد 1 - 6 شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری
33 شهید اشرفی سه راه آتشگاه خميني شهر-اول ورودي درچه از طرف سه راه خميني شهر-پست شهيد اشرفي 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
34 شهید فهمیده (باغوشخانه) ميدان طوقچي-باقوشخانه-خيابان افضل جنب نمايشگاه اتومبيل كيان-پست شهيدفهميده 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
35 شهید کاظمی جاده كمربندي خميني شهر-نجف آباد-پست شهيدكاظمي 2 شرکت توزیع برق استان اصفهان
36 شهید مدّرس (فلاورجان) جاده فلاورجان-قهدريجان-جنب زمين سازمان آب-پست شهيد مدرس 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
37 صائب اصفهان- خيابان صائب-كوچه بوذر مهري-پست صائب 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
38 صفا شهر مباركه-بلوار امام خميني-منطقه 8 صفائيه (بر خيابان)-پست 63 صفاشهر 10 شرکت برق منطقه ای اصفهان
39 صنایع دفاع 230 مباركه- ورنامخواست سده لنجان-پست صنايع دفاع 6 شرکت توزیع برق استان اصفهان
40 عاشق آباد اصفهان-خيابان امام خميني-جنب امور برق غرب-پست 63عاشق آباد 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
41 غرب اصفهان-ميدان جمهوري-ابتداي خيابان رباط-كوچه برق-پست غرب 10 شرکت برق منطقه ای اصفهان
42 فارسان جاده كران-جنب امور عشايرو فارسان-پست 63 فارسان 6 شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری
43 فجر خيابان جي - خيابان نيرو-پل بزرگمهر- خيابان سلمان فارسي-پست 63 فجر 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
44 فرخ شهر فرخ شهر-بلوار خروجي فرخشهر(42 متري)-جنب ساختمان بسيج-پست 63 1 شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری
45 فلارد جاده سميرم - ياسوج 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
46 کاشان 2 (امیرکبیر) كاشان-خيابان اميركبير-جنب بانك صادرات-انتهاي ساختمان بهره برداري كاشان-پست كاشان 2 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
47 کاوه بلوار فرزانگان- جاده دولت آباد-جنب شركت تاكسيراني كاوه 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
48 کهندژ خيابان كهندژ-خيابان شهيد نبوي منش-پست 63 كهندژ 10 شرکت برق منطقه ای اصفهان
49 گلشهر جاده اصفهان-نجف آباد-گلشهر-جنب كارخانه كاشي اصفهان-پست 63 گلشهر 10 شرکت برق منطقه ای اصفهان
50 لاله فلكه لاله-اول اتوبان فرودگاه-پست 63 لاله 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
51 لردگان 63 جاده بروجن-لردگان-نرسيده به لردگان-پست لردگان 63 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
52 مبارکه ابتداي جاده مباركه-شهرضا- پست مباركه 63 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
53 مشتاق پل بزرگمهر- خيابان سلمان فارسي-پست 63 مشتاق 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
54 ملک شهر ملك شهر-بلوار 22 بهمن-جنب شهربازي ملك شهر-پست 63 ملك شهر 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
55 موروک جاده سميرم - روستاي موروك 3 شرکت توزیع برق استان اصفهان
56 مهیار جاده اصفهان-شيراز-مجاور روستاي مهيار-پست 63 مهيار 4 شرکت توزیع برق استان اصفهان
57 مینا دشت اتوبان ذوب آهن-نرسيده به فولادشهر-پست 63 مينادشت 7 شرکت برق منطقه ای اصفهان
58 ناغان ناغان-ميدان انقلاب-جنب شركت توزيع ناغان-پست 63 ناغان 5 شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری
59 نجف آباد 1 نجف آباد-انتهاي خيابان شيخ بهايي-پست نجف آباد 1 1 شرکت توزیع برق استان اصفهان
60 نشاط اصفهان- بعد از فولاد شهر 9 شرکت برق منطقه ای اصفهان
61 نقش جهان (المپیک) خيابان دولت آباد - روبروي مجتمع فرهنگي سنگبران پست المپيك 3 شرکت توزیع برق استان اصفهان
62 هزار جریب خيابان چهارباغ بالا-داخل اداره مركزي-پست 63 هزارجريب 2 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
63 هسنیجه جاده دهق- نجف آباد 4 شرکت توزیع برق استان اصفهان
 
تذکر:  بر طبق دستورالعمل اتصال به شبکه منابع تولید پراکنده (موّلدهای مقیاس کوچک)، حداکثر توان مجاز جهت اتصال به شبکه فشار متوسط تحت مدیریت شرکت‌های توزیع برق (طرح 3)، می‌بایست کمتر از 7 مگاوات باشد (6.9 مگاوات)؛ فلذا در صورت تقاضای سرمایه‌گذاران محترم به احداث ظرفیت 7 مگاوات و بالاتر (در صورت وجود ظرفیت خالی (MW) در منطقه)، متقاضیان می‌توانند با تقبّل هزینه‌های ناشی از گسترش فیدرخانه ایستگاه‌ مورد نظر (اعم از هزینه‌های ساختمانی، خرید کلید، سیستم‌های حفاظت و کنترل و ...) در خواست خود مبنی بر این موضوع را بصورت مکتوب به شرکت برق منطقه‌ای اصفهان اعلام نمایند. بدیهی است پس از انجام بررسی‌های لازم نتیجه درخواست به متقاضیان اعلام می‌گردد.
تاریخ بروزرسانی: 1397/12/20
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms