بخش انتقال و فوق توزيع

مشخصات پروژه هاي انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده در سال 1396

ردیف نام پروژه یا طرح سطح ولتاژ زمان آغاز طرح زمان پایان طرح
1 ورود و خروج خط 400 کیلوولت چهلستون- تیران در پست 400/63 کیلوولت  فولاد مبارکه 400 1395 1397
2 احداث خط 230 كيلوولت از پست 230 اسلام آباد2 به پست 230 كهندژ 230 1389 1397
3 احداث خط 63 کیلوولت از پست  فرودگاه نظامي  به پست پروفيل سپاهان 63 1387 1397
4 احداث پست 63/20 کيلوولت ديزلخانه 63/20 1385 1397
5 احداث پست 63/20 كيلوولت حبيب آباد 63/20 1387 1397
6 احداث و نصب پست سيار محمودآباد2 (سنگبران) 63/20 1395 1397
7 احداث و نصب پست سيار ناجی آباد 63/20 1396 1397

 

تاریخ بروزرسانی: 1397/04/03
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms