---------------پرسشنامه ميزان رضايت تأمين كنندگان و مشاوران درسال 1400----------------
پرسشنامه ميزان رضايت تأمين كنندگان و مشاوران از عملكرد- معاونت طرح و توسعه
نام سازمان/شرکت/ کارخانه:*  
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده:*  
مسئولیت:*  
شماره همراه:*  
1- تسهیل ارتباطات و در دسترس بودن کارفرما* 
2-میزان رضایت از نحوه برخورد کارفرما* 
3- هشدار به موقع در راستاي رعايت ايمني و جلوگيري از حوادث* 
4- اثربخشي جلسات برگزار شده در روند اجراي پروژه* 
5-همكاري كارفرما در راستاي تسهيل روند اجراي پروژه* 
6- هماهنگی بین بخش های مختلف کارفرما (دفتر مهندسی،مجری،بهره بردار)* 
7- میزان رضایت از نحوه ارسال اطلاعات مورد نیاز پروژه* 
8- میزان دانش فنی و تخصصی کارفرما* 
9- میزان دقت طراحی اولیه به منظور کاهش تغییرات حین اجرا* 
10- توان مدیریت تغییرات و قطعی نمودن طرح حین اجرا* 
11- شفاف بودن دستورکارها* 
12- دقت در ارزیابی مشاوران و پیمانکاران* 
13- ایجاد فضای رقابتی جهت حضور شرکتهای مختلف* 
14- رعایت زمانبندی مبادله قراردادهای خدمات مهندسی و نظارت* 
15- تأمین به موقع تجهیزات مورد تعهد کارفرما* 
16- بررسی به موقع صورت وضعیت ها جهت ارسال به امور مالی* 
17- روند صدور حواله و تحویل تجهیزات انبار* 
18- استفاده از فرصتهایی که قانون و مقررات جهت پیشبرد پروژه در اختیار کارفرما قرار داده است؟* 
پرسشنامه ميزان رضايت تأمين كنندگان و مشاوران از عملكرد امور تدارکات و قراردادها
1- نحوه اطلاع رسانی و تعاملات به هنگام و برابر در پیش برد فرایندهای ارجاع کار(فراخوان ها و اطلاعیه های مرتبط با تمدیدها، جلسات توجیهی و ...)* 
2- ایجاد فرصت های رقابتیِ برابر برای کلیه مناقصه گران و تامین کنندگان* 
3- کیفیت و شفافیت اسناد مناقصه و پیمان* 
4- ارائه رهنمودهای درست و مناسب در کلیه فرایندهای معاملاتی مرتبط با شرح وظایف امور تدارکات * 
5- کمک به رفع ابهامات و پاسخ گویی به سوالات احتمالی در خصوص اسناد معاملاتی* 
6- انجام به هنگام فرایندهای معاملاتی (با لحاظ الزامات زمانی مندرج در قانون)* 
7- نظم و انسجام فرایندی در ارائه خدمات مربوطه تا مرحله مبادله قرارداد* 
8- رعایت مقررات و ضوابط قانونی در فرایندهای ارجاع کار* 
9- صحت و دقت اطلاعات ارائه شده مرتبط از سوی امور تدارکات* 
10- کامل بودن خدمات ارائه شده تا مرحله مبادله قرارداد* 
11-رعایت ادب و احترام در برخورد کارکنان و سرپرستان امور تدارکات* 
پرسشنامه ميزان رضايت تأمين كنندگان و مشاوران از عملكرد امور مالی
1- سرعت در ارائه خدمات* 
2- رعایت مقررات و ضوابط شرکت* 
3- مشارکت در رفع مشکلات و مسائل و صورت وضعیت ها* 
4- صحت اطلاعات درخواستی* 
5- کامل بودن خدمات ارائه شده* 
6- پرداخت تخصیص ارسالی در ارتباط با تعهدات ثبت شده* 
7- نحوه برخورد كاركنان و مسئولين* 
8- سرعت بررسي فرايند مدارك* 
پیشنهادات و انتقادات:
ارسال مدارک به صورت pdf
پر کردن فیلد هائی که با ستاره مشخص شده اند اجباری است !
 • کل: 4009516
 • امروز: 956
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 6:30 - 14:30
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 8.1.0