معرفی خدمات
ردیف عنوان خدمت عنوان زیر خدمت شناسه زیرخدمت دسترسی به خدمت
1

  ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های

  برق منطقه ای  (13032117000)

تسویه حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای        13032117100  
 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای  13032117101    
صدورقبض المثنی برای مشترکین شرکت های برق    منطقه  ای 13032117102    
 صدور قبض میان دوره مشترکین شرکت های برق    منطقه ای 13032117103    
 رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های برق  منطقه ای 13032117104    
 ارائه سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032117105    
2

  ارائه خدمات پس از برقراری انشعاب شرکت های برق منطقه

  ای (13032118000)   

 افزایش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118100    
 کاهش قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118101    
 کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118102    
 جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118103    
 تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های برق منطقه ای 13032118104    
 آزمایش کنتور مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118105    
 قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118106    
 وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118107    
 تفکیک انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118108    
 ادغام انشعاب مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118109    
 اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های برق منطقه ای 13032118110    
3

  ارائه خدمات مرتبط با برقراری انشعاب برق   شرکت های برق  منطقه ای(13032119000)

 برقراری انشعاب برق شرکت های برق منطقه ای 13032119101    
 4

  رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق (13032120000)

  رفع حریم خطوط انتقال و فوق توزیع برق 13032120000    
5

  ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای(13032122000)

 ارائه کارنامه آماری برق منطقه ای 13032122000    
تاریخ بروزرسانی: 1401/03/03
 • کل: 4255945
 • امروز: 140
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7:00 - 16:00
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 8.1.0