مدیریت ها
مدیر عامل
آقای مهندس
رسول موسی رضایی

تاريخ تولد: 1343/7/1    محل تولد : اصفهان
کارشناس برق - قدرت دانشگاه تبريز خردادماه 68
کارشناس ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه اصفهان بهمن ماه 94

كارشناس نوسازي پست هاي فوق توزيع وانتقال شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس بهره داري امور ديسپاچينگ مركز شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس حفاظت كنترل سيستم فوق توزيع شركت برق منطقه اي اصفهان - مدير قسمت خدمات فني وكنترل تعميرات - مدير امور برق شهرستان اصفهان - مدير امور بهره برداري و با حفظ سمت معاون و عضو هیئت مديره شركت - سرپرست مدير امور مهندسي و نظارت - مدير عامل شركت توزيع چهار محال بختياري و عضو هيئت مديره - مدير عامل برق استان اصفهان - معاون طرح و توسعه شركت برق منطقه اي اصفهان - معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي اصفهان - مديرعامل شركت برق منطقه اي اصفهان

 • تلفن : 4 - 36260733 - 031
 • فکس : 36242514 -031
 • ایمیل : mosarezaee@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4200
مشاور مدیرعامل
آقای
علی بسالت پور

تاريخ تولد: 1344/07/07    محل تولد : اصفهان
کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تیرماه 92
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از دانشگاه اصفهان آذرماه 96

مسئول صدور احکام کارمندی - مسئول امور ورزش - کارشناس ورزش و سلامتی - کارشناس مسئول بهبود روشها و فرایندها - مدیر امور کارکنان و رفاه - سرپرست امور رفاهی ورزشی و فرهنگی - مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران

 • تلفن : 36242130 - 031
 • فکس : 36244020 - 031
 • آدرس : اصفهان – چهارباغ بالا – شرکت برق منطقه ای اصفهان – داخلی 4455
دفتر روابط عمومی
آقای
حسين رضاپور

تاريخ تولد: 1348/6/12    محل تولد : نائین
كارشناس روانشناسی دانشگاه آزاد نائین تیرماه 75
كارشناس ارشد سنجش و اندازه گيري (روانسجي) دانشگاه آزاد واحد تهران تیرماه 77

اپراتور پست 20/63 كيلووت نائين - کارشناس روابط عمومي - كارشناس مسئول وابط عمومي - مدیردفتر روابط عمومي

 • تلفن : 36277522 - 031
 • فکس : 36260742 - 031
 • ایمیل : H_Rezpaour@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4288
معاونت هماهنگی
آقای مهندس
سيد محمد رضا نوحي

تاريخ تولد: 1347/6/25    محل تولد : اصفهان
كارشناس برق دانشگاه شهيد عباسپور دي ماه 76
كارشناس ارشد برق- انرژي دانشگاه شهيد عباسپور اسفند ماه 80

كارشناس طراحي و نظارت خطوط فوق توزيع در شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس خطوط - مجري طرح خطوط - مجري طرح خطوط انتقال در شركت برق منطقه اي اصفهان - كارشناس ارشد طرح در سازمان توسعه برق ايران - كارشناس مسئول نظارت بر تجهيزات خطوط در شركت برق منطقه اي اصفهان - رئيس گروه نظارت بر تجهيزات پست ها - مجري طرح هاي بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه اي اصفهان - مدیر دفتر بودجه - معاون هماهنگی

 • تلفن : 50104205 - 031
 • ایمیل : mr_nuhi@erec.co.ir
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4205
دفتر حقوقی
آقای
سید حسن میرسلیمانی

محل تولد : اقلید
کارشناس حقوق قضایی دانشگاه تهران شهریورماه 80

مشاور و کارشناس حقوقی شرکت مهندسان مشاور سی سخت (پروژه تبریز - ارمنستان) - کارشناس حقوقی شرکت برق منطقه ای اصفهان -کارشناس مسئول حقوقی شرکت برق منطقه ای اصفهان - مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقه ای اصفهان

 • تلفن : 36278770 - 031
 • فکس : 36278770 - 031
 • آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان - داخلی 4226
12345678
 • کل: 3589004
 • امروز: 536
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 5.0.1