نظرسنجی مشترکین
پرسشنامه ميزان رضايت مشتريان از عملكرد شركت برق منطقه اي اصفهان در سال 1398
نام شرکت:* 
نام و نام خانوادگی:*  
مسئولیت:*  
شماره تماس:*  
1- تامين انرژي برق مورد نياز مشترکین بصورت پایدار؟* 
2- اطلاع رسانی به موقع (بخشنامه ها ،دستورالعمل ها و ...) به مشترکین؟* 
3- پاسخگوئی به شکايات به موقع جواب داده می شود(در صورت عدم پیگیری مصداق پیوست گردد)* 
4- انجام تعهدات مطابق قرارداد توسط این شرکت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ * 
5- اقدام به موقع این شرکت در كاهش خاموشی ها حوادث غير مترقبه به چه صورت است؟ * 
6- میزان تعامل فی مابین را چگونه ارزیابی می کنید؟* 
7- میزان رضایت مشترکین از خدمات پس از فروش(افزایش و کاهش قدرت ، اصلاحیه قرارداد ،تغییر گزینه و ...) چگونه است؟ * 
8- میزان رضایت مندی از نحوه برخورد کارکنان این شرکت در پاسخگويي به مشتريان* 
9- مقايسه فعاليت های خدماتی این شرکت با ساير نهادها و ارگانها* 
10- تا چه میزان زمان صدور صورتحساب تا زمان دریافت آن (ازطریق پست) مناسب است؟* 
11- میزان آمادگی دیزل ژنراتورآن شرکت در زمان اضطراری به چه صورت است ؟* 
12- میزان تمایل آن شرکت با برنامه پاسخگویی بار (عملیاتی – تعطیلات و تعمیرات سالانه)* 
13- میزان آگاهی آن شرکت در خصوص کاهش بار راکتیو و تاثیر آن بر هزینه های مصرفی * 
14- تاثير نظرسنجی سالیانه در بهبود تعامل مشترکین * 
سایر نظرات:
ارسال مدارک به صورت pdf
پر کردن فیلد هائی که با ستاره مشخص شده اند اجباری است !
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد
AGRA Cms v 5.0.1