الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - پست انتقال
 
پروژه افزایش ظرفیت پست انتقال
  enteghal1 (دریافت فایل)
enteghal1.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 1.53 MB تعداد دریافت : 345 بار 
احداث پست انتقال
  enteghal2 (دریافت فایل)
enteghal2.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 2.52 MB تعداد دریافت : 361 بار 
انتقال GIS
  enteghal3 (دریافت فایل)
enteghal3.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 2.06 MB تعداد دریافت : 294 بار 
توسعه و افزایش ظرفیت پست انتقال
  enteghal4 (دریافت فایل)
enteghal4.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 1.26 MB تعداد دریافت : 329 بار 
توسعه قطر پست های انتقال
  enteghal5 (دریافت فایل)
enteghal5.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 244.66 KB تعداد دریافت : 273 بار 
الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - پست فوق توزیع
 
افزایش ظرفیت 63-20
  AFZAYESHZARFIAT6320 (دریافت فایل)
AFZAYESHZARFIAT6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 364.07 KB تعداد دریافت : 299 بار 
احداث پست 63-20
  EHDAS6320 (دریافت فایل)
EHDAS6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 390.60 KB تعداد دریافت : 317 بار 
پست های فیوزی 63-20
  feyozi6320 (دریافت فایل)
feyozi6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 446.66 KB تعداد دریافت : 282 بار 
پست فوق توزیعGIS 63-20
  GIS6320 (دریافت فایل)
GIS6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 358.14 KB تعداد دریافت : 273 بار 
پست سیار 63-20
  SAYAR6320 (دریافت فایل)
SAYAR6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 956.38 KB تعداد دریافت : 282 بار 
توسعه بی خط 63-20
  TOSEBAY63-20 (دریافت فایل)
TOSEBAY63-20.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 325.24 KB تعداد دریافت : 309 بار 
توسعه فیدرخانه پست 63-20
  TOSEFEDERKHANEH6320 (دریافت فایل)
TOSEFEDERKHANEH6320.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 1.21 MB تعداد دریافت : 360 بار 
الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - خطوط انتقال
 
تونل خط قطعه A
  tonelA (دریافت فایل)
tonelA.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 128.41 KB تعداد دریافت : 272 بار 
اتصالات خطوط انتقال
  EtesalatKhototEnteghal (دریافت فایل)
EtesalatKhototEnteghal.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 244.55 KB تعداد دریافت : 306 بار 
احداث خطوط انتقال
  EHDASKHOTOTENTEGHAL (دریافت فایل)
EHDASKHOTOTENTEGHAL.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 320.68 KB تعداد دریافت : 321 بار 
الگوهای برنامه زمانبندی تفضیلی پروژه ها - خطوط فوق توزیع
 
کابل 63
  cable63 (دریافت فایل)
cable63.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 244.10 KB تعداد دریافت : 346 بار 
احداث خطوط فوق توزیع
  EHDASKHOTOTFOGHTOZIEr (دریافت فایل)
EHDASKHOTOTFOGHTOZIEr.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 372.07 KB تعداد دریافت : 303 بار 
اتصالات خطوط فوق توزیع
  EtesalatKhototfoghtozi (دریافت فایل)
EtesalatKhototfoghtozi.pdf  فرمت : .pdf  اندازه : 285.51 KB تعداد دریافت : 289 بار 
 • کل: 3588926
 • امروز: 458
 • آدرس: اصفهان - چهارباغ بالا - شرکت برق منطقه ای اصفهان
 • تلفن : 9-36244002-031
 • ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7 - 16
 • دورنگار: 36244022-031
 • کد پستی: 8173756840
 • صندوق پستی:81465-948
 • پست الکترونیک: info@erec.co.ir
 • تلفن روابط عمومی: 36277522 - 031
 • شبکه اجتماعی سروش
 • شبکه اجتماعی ایتا
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به شرکت برق منطقه ای اصفهان می باشد. استفاده از مطالب سایت با ذکر نام شرکت بلامانع می‌باشد.
AGRA Cms v 5.0.1